Terapimuligheder

Hvorfor gå i terapi?

I forskellige livssituationer kan der opstå kriser, som er forbundet med angst, afmagt, ensomhed, glædesløshed, nedtrykthed, vrede eller had. Årsagen er ofte manglende selvværd. Grunden kan også være depression, udbrændthed eller misbrug. Glæden er forsvundet ud af hverdagen, det hele forekommer meningsløst eller man går endda rundt med tanker om at livet ikke længere er værd at leve. Sådanne kriser kan udløses af destruktive konflikter i familien eller problemer på arbejdspladsen. Oftest har disse problemer rod i fortiden og der har etableret sig uhensigtsmæssige indstillinger gennem årene.

Hvad bevirker terapien?

Terapien byder et sikkert rum, hvor alle følelser og tanker, også de ubehagelige og pinefulde, kan lægges frem og betragtes fordomsfrit og uden fordømmelse. Efterhånden skabes der rum til nye indstillinger og en ny tillid til egne muligheder. Livet kan så måske leves med mindre angst og større kreativitet. En vigtig forudsætning for en positiv udvikling er at der er tillid mellem klient og terapeut.

Hvordan foregår det?

Vi aftaler i første omgang et møde på en time for at finde ud af, om "kemien" passer og det føles rigtigt at tale sammen. Når vi kommer til at aftale et forløb, så afstemmes varigheden efter behovet. I de fleste tilfælde aftales der en time (55 min.) om ugen, nogle gange også to. Dybtgående ændringer tager tid. Nogle gange år. Men det kan også give mening at arbejde sammen i et kort forløb omkring en akut situation. Måske ønsker man at tale om en drøm, som har gjort indtryk uden at en længere varende terapi kommer på tale.

Læs mere om Jungiansk analyse