Profil

Diplom i analytisk psykologi ved C.G.Jung-Institut i Zürich (1997)
Læs mere om diplomuddannelsen her.

  • Medlem af IAAP (International Association for Analytic Psychology)
  • Medlem af Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi (DSPP)
  • Medlem af Dansk Psykoterapeutforeningen
  • Privat praktiserende psykoterapeut siden 1995
  • Cand.mag. i germansk og slavisk filologi ved Københavns Universitet (1979)
  • Undervisning ved Københavns Universitet, CBS, gymnasieskoler og C.G.Jung-institut København
  • Sprogkonsulent i Dansk Udenrigsministeriums Kompetencecenter og andre organisationer og virksomheder
  • Ekstern lektor ved Institut for interkulturel kommunikation og ledelse, CBS, Handelshøjskolen i København
  • Oversætter af moderne dansk skønlitteratur og faglitteratur om kunst og psykologi
  • Foredrag om psykologi og kunst. Læs mere