Jungiansk analyse

Som Jungiansk analytiker er jeg uddannet i C.G. Jung-Institut i Zürich. Dens træningsprogram er baseret på den psykologiske teori og die terapeutiske metoder, som blev udviklet af psykiater Carl Gustav Jung i begyndelsen af 1900-tallet. Det mangeårige uddannelsesforløb omfatter selvfølgelig også nyere teorier og metoder. En væsentlig del af studiet er en lang egenanalyse, et praktikum på et psykiatrisk hospital og terapeutisk arbejde under supervision af instituttets erfarne læranalytikere.

Du kan læse mere om uddannelsen her.

Sådan foregår terapien.
En hovedtanke i jungiansk analyse er at psykens fornyende kræfter kan frisættes ved at skabe kontakt til psykens ubevidste dele og gøre dem mere bevidste. Det ubevidste rummer både glemte erfaringer og anlæg, som kan bevidstgøres og udvikles. Dette foregår i dialogen med analytikeren. I hver terapie er der tale om et helt individuelt forløb, som tager udgangspunkt i klientens behov og forestillinger: i hverdagsoplevelser, følelser, tanker, adfærdsmønstre, erindringer og drømme. Der fokusseres på hvordan klient og analytiker oplever hinanden i terapien, således at de følelser, som viser sig i dialogen mellem klient og analytiker, kan bearbejdes.

Også drømme, som måtte dukke op i terapien, kan føre til en dybere forståelse af de psykiske processer. Hovedsagelig foregår terapien i form af en samtale, men der kan også inddrages andre symbolske udtryk, som f.eks. tegninger. Udgangspunkt er altid konkrete forestillinger og det man har „på hjertet“. Det handler ikke om teoretiske diskussioner eller psykologiske forkundskaber.

Hvad er det specielle ved Jungiansk analyse? Der lægges vægt på kendsgerningen at et menneske befinder sig i en livslang udviklingsproces, som Jung kalder individuation. Den består af indre forvandlinger, som omfatter både relationerne til omverden og relationer mellem psykens bevidste og ubevidste dele. Processen ledsages ofte af indre billeder eller symboler, som bl.a. kan komme til udtryk i drømme.

Terapien er en mulighed for at støtte og fremme individuationsprocessen.